Keuring en inspectie

Om de kwaliteit en veiligheid te kunnen blijven garanderen, moeten veiligheidsvoorzieningen periodiek gekeurd worden volgens de geldende normen en wet- en regelgeving. Alle veiligheidsvoorzieningen moeten onderworpen worden aan een periodieke inspectie, volgens de geldende minimale veiligheidsvereisten.

Algemene verplichtingen:

"Om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te waarborgen, zal de werkgever ervoor zorgen dat veiligheidsvoorzieningen en materialen periodiek worden gekeurd en geïnspecteerd volgens de geldende voorschriften en instructies".

Specifieke verplichtingen:

(EN795 en EN365) "Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dienen onderworpen te worden aan een algehele controle waarbij een volledige inspectierapportage wordt vastgelegd en geregistreerd".

VERTIC specialisten kunnen deze inspectie onafhankelijk uitvoeren en uw voorzieningen weer certificeren. Zodat u en uw medewerkers met een gerust hart de voorzieningen veilig kunnen blijven gebruiken.