Risico-inventarisatie en evaluatie

Veilig zijn en blijven is voor iedereen van levensbelang. Hierbij zijn wij ons vaak onbewust van de risico’s waaraan wij worden blootgesteld. Risico’s die mogelijk eenvoudig kunnen worden voorkomen.

Veiligheid wordt echter niet simpelweg gerealiseerd door het leveren en/of aanbrengen van valbeveiliging of voorzieningen. Voordat hiertoe wordt overgegaan dient er eerst een goede en heldere risicoanalyse te worden gemaakt van het betreffende object of de locatie. Uiteindelijk zijn er altijd verschillende factoren bepalend voor de al dan niet te kiezen oplossing. Verschillende situaties en omstandigheden die vragen om een specifieke en juiste veilige oplossing. Voor het maken van een goede RI&E worden door VERTIC bestaande locatie specifieke situaties beschreven en beoordeeld.

Denk hierbij aan:

  • Wensen en eisen van onze klant
  • Omgeving en werklocatie
  • De toegang tot de werklocatie
  • Gebruikers (onderhoud) frequentie
  • Locatie specifieke bijzonderheden
  • Etc.

Aan de hand hiervan kunnen aanbevelingen en/of oplossingen worden geëvalueerd en geformuleerd. Een volledige RI&E rapportage, aangevuld met tekeningen en/of foto’s vormen dan een basis voor het plan van aanpak voor onze klant.