Training en opleiding

Veilig werken op hoogte kan alleen worden bereikt door getrainde en goed opgeleide personen. Hierbij staan niet de middelen maar de gebruiker centraal. VERTIC is gespecialiseerd in veilig werken op hoogte en kan verschillende opleidingen verzorgen, afgestemd op de gebruiker en de omgeving.

Trainingen worden samengesteld op basis van de wensen en behoefte van onze klanten.

Hierbij houden wij o.a, rekening met;

  • Kennis en ervaring van de trainee
  • De werkzaamheden en werkomstandigheden van de trainee
  • Welke veiligheidsvoorzieningen worden gebruikt
  • Klant en locatie specifieke vereisten
  • Omvang van de groep (maximaal ca. 10 personen bij praktijktraining)
  • Frequentie van uitvoering van werkzaamheden op hoogte van de trainee

De trainee ontvangt na afloop van de training, indien deze met goed gevolg is doorlopen, een diploma.